Jump to content

Våra regler kan du hitta här!. Var god besök Downloads för att ta del av filer som kan förbättra din upplevelse.

Arnamide SwedishRP Mod -- Ladda ner här.

 • Announcements

  • sMEK

   Namnändring   2018-01-12

   Nu inför vi en ny viktig regel som vi vill att ni fixar så fort ni kan. Struntar man i detta kan man riskera avstängning tills det är fixat.
   Alla måste byta namn på Forumet/Teamspeak så att man heter samma på alla platser och du bör heta samma som du gör på steam.
    
sMEK

RP Regler

Recommended Posts

Dont do the crime if you cant do the time
Cuz´ if you do the crime you do the time.

 

Introduktion
Den här sidan är den officiella regel listan för hela vårt Roleplay community. Du förväntas att känna till alla regler på denna sidan innan du spelar på våra server, vilket inkluderar att du regelbundet kontrollerar eventuella uppdaterade regler. Om vi gör några ändringar kommer de att noteras in i en ändringslogg för enkel visning av nya ändringar.

Vi vill främja bra rollspel och en bra  upplevelse när du spelar på våra rollspelsservrar. Dessa regler är strikta och straffas med avstängning temporärt eller permanent vid regelbrott.

Det är ditt ansvar att följa och hålla dig uppdaterad med våra regler, ingen kommer att vara befriad eller kunna befria någon från reglerna. Om du stöter på en spelare som bryter mot någon av våra regler så bryter du inte din RP för att peka ut dem. Samla bevis och besök sedan vår spelarrapporteringsavdelning och följ anvisningarna där

Röd Text = Ny/Ändrad regel.

Allmänt
1. Du måste heta samma namn på Steam/Forum/Teamspeak/Discord -
2. Racism, sexism, misshandel och trakasserier tolereras inte.
3.
Spelare måste vara 16 eller äldre för att spela här.
4. Använd inte överdrivet med svordomar. Du kan och får svära men håll det till en lagom nivå.
5.
Terrorism och terrorism-liknande handlingar är inte tillåtna.
6.
Utför inte sexuella trakasserier på människor. Vi har en NOLL tolerans mot detta. Detta inkluderar rollspelande våldtäkt, trollning med musik och allt som kan uppfattas som sexuella trakasserier (#MeToo).
7.
Om du bevittnar någon som bryter mot en regel, ger det dig inte rätt att bryta reglerna, stanna lugn och i karaktär, få bevis genom prints eller videos och rapportera sedan individen.
8. Spawna inte bilar relaterade till jobb och sedan lämna dem i området.
9. 
OOC och sidchatt får inte missbrukas eller överdrivet användas för att ha konversationer. Det får enbart användas för att kommunicera med Staff som befinner sig inne i
     spelet alternativt för att ställa en OOC fråga/svara på en OOC fråga. Frågor som rör ställen eller annat inom RP ska finnas/frågas genom RP.

10.
Spelarna förväntar sig att man talar Svenska på ett flytande sätt, så att RP inte blir nedsatt på grund av språkbarriärer.
11.
Du måste alltid ha en fungerande mikrofon när du spelar på servern såvida du inte har ett tidigare avtal med Staff.
12. Civila har inte rätt att ha några vapen utom följande (Alla andra vapen anses vara olagliga och är föremål för böter, fängelsetid och borttagning)
       -Alla melee vapen.
      
-Alla vapen förutom dessa är olagliga.

13. Vapen som erhållits utan att köpa dem betraktas som regelbrytande, och du måste omedelbart släppa dem

14. Du får inte spawna fram en ny bil efter att din bil gått sönder i ett RP scenario/för att "laga" bilen.
15. Spawna inte fram bilar och ställ överallt.  Max 1 bil ute av samma sort per spelare.
16. Det är förbjudet att sälja tillbaka VIP-Bilar till bilhandlaren. Gör du detta riskerar du att bli av med både VIP-Bil och In-game pengar. (Donator bilar)
17. Har du ett whitelist företag alt jobbar inom ett whitelist företag får du inte utföra kriminella handlingar/delta i kriminella handlingar.Rån/Gisslan/Brott
1. Stora brott inklusive; bank / butik / heists, får enbart ske med 15 minuters mellanrum (Detta så berörd personal hinner slutföra situationen).
2.
Stora brott inklusive; bank / butik / heists, får endast bemannas med högst 5 personer. Detta inkluderar alla som utlöser larmet. (med förbehåll för ökning med serverstorlek).
3.
Om du påbörjar rån och sedan lämnar området, får du inte återvända till området inom 15 minuter efter att du kom undan. Det betyder att du inte får återvända för att vistas på samma plats inom den här tidsramen.
4. Du får enbart utföra rån bankrån om det finns 4+ poliser inne på servern, rånet får utföras av MAX 5 inblandade personer + Gisslan.
5. Ska man råna folk på deras bilar måste detta ske på ett korrekt RP sätt. Man får inte råna bilhandlaren på företagets bilar.
6. Man får inte döda en person om denne följer dina order.
7. Poliser får enbart kidnappas/rånas om det finns 5+ poliser online. (Rånaren/Kidnapparens plikt att kolla upp detta i t.ex Teamspeak eller /OOC)
8. Rån av bankkonto får ske på en summa av max 500.000Kr, Den som utför rånet måste i denna situation skicka ett sms till polisen i god tid i förväg där man meddelar att det sker personrån på banken. (Detta för att bankpersonalen triggar igång ett larm)

9. Du får inte va/ta en frivillig gisslan. En gisslan måste kidnappas/hållas mot sin vilja och agera utifrån att va en gissla. (följs inte detta kan båda parterna bli staffade). Detta inkluderar att du inte får ta en vän som du ofta spelar med trotts att denne är "omedveten".
10. I ett scenario där du blir rånad på allt du har (och rånaren söker igenom dig och tar allt du har på dig) så måste du ge ALLT. Vid misstankte om att du inte ger allt kan rånaren tillkalla *
      en Admin/Mod som kollar upp så att allt stämmer. Att inte ge allt trotts tillsägelse att ge allt riskerar du att bannas pga FailRP.
      Föremål man INTE får ta:
      -Körkortstillstånd
      -Alla typer av Licenser
      -Bankkort
(Kontanter inkluderas EJ)
      -Mat & Dricka

11. Du får inte låtsas ha en gisslan för att lura in polis eller annat folk.
12. Gäng får råna mindre företag. (Ej whitelist företag, måste ske på rätt RP sätt)
13. Maffia får endast råna Stora företag. (Whitelist företag, måste ske på rätt RP sätt)
14. Vid rån av företag ska polisen meddelas innan påbörjat rån och högsta tillåtna belopp att råna är:
      - Whitelist företag: 5.000.000
      - Små företag: 3.000.000

15. Samma liga får enbart råna samma företag max 1 gång per vecka.
16. Statliga företag (Polis, Bankman, Sjukhus etc) krävs ett meddelande till polisen i god tid före påbörjat rån och poliser äger rätten att neka rån
om polisen inte är tillgängliga för detta ärende.

17. Du får inte ringa/be Polis/Sjukvårdare/Brandkår om hjälp för att sedan lämna platsen med flit, råna eller kidnappa dessa.
18: Du får inte råna folk på de platser folk åker till för att utföra jobb, som t.ex Smältningen, Fisket osv osv.
19. Personrån får enbart ske om det finns 1+ poliser inne på servern. Personrån får inte heller utföras på stora allmänna platser som t.ex Bilhandlaren, Garaget, Lokala gator eller
      andra ställen som är folkrika.


Vapen
Här nedan är en lista på alla de vapen som  får användas på servern.
Alla andra vapen är regelbrott och vid innehav av något annat vapen än de som listats här nedan riskerar du temporär eller permanent avstängning efter en administrativ bedömning.
Undantag från denna lista kan ske inom t.ex Polisen/Insatsstyrkan alt vissa scenarion.

-Batong
-Combat Pistol
-Assault SMG
-Special Carbine
-PumpShotgun
-Tazer
-FlareGun
-Assault Rifle
-Flashlight
-Brandsläckare
-Granat
-Tårgas
-Rökgranat 


Roleplay
1. Du får inte bryta Roleplay under några som helst omständigheter.
2. Du får inte använda något som din karaktär inte vet.
3. Du får inte känna till spelares namn om du inte lärt känna dom som karaktär.
4. Roleplay namn måste vara realistiska och ha för- och efternamn. Du får inte använda några olämpliga namn som omfattas av administrativ bedömning.
5.
Uppvisa inte hämnd (försöker att döda dem för att de har dödat dig).
6.
Trolla inte på något sätt.
7. Du måste alltid i alla situationer värdesätta ditt liv. Ditt liv är det viktigaste du har och ingenting kan värderas högre. (FearRP)
8.
Överdriven "Cop baiting" (Försök till att få polisen efter sig genom att t.ex sladda framför polisstaionen) kan straffas efter administrativ bedömning.
9. Man får inte bära mask/ha övertäckt ansikte inne på Polisstation, Bilhandlaren eller andra Jobb som är whitelisted. (På Maffia, Kartell & Gäng territorium får man bära mask).
10. Du skall hålla dig till de angivna hastighetsgränserna hela tiden (men med vissa undantag).  Att köra runt i eller utanför staden i "300km/h" konstant för att
en polis inte är nära är inte tillåtet. Detta kommer att betraktas och åtgärdas med titeln FailRP.
11. Du ska följa skyltar och trafikljus oavsett om polis är närvarande eller ej. Bortses denna regel kommer vi även där att betrakta och åtgärda detta med titeln FailRP.
12. Har du ett lagligt Whitelist jobb är du förbjuden att utföra kriminella handlingar.
13. Efter att du "Sagt upp dig" (Slutat) på ett Whitelist jobb har du en uppsägningstid på 2 veckor. Detta innebär att du inte får ansöka om några nya whitelist jobb från det
      att du slutat och 2 veckor framåt. Detta gäller alla sysselsättningar där en ansökan krävs.
14. Du får inte använda twitter (/twt) för att kontakta polare eller annat folk. Twitter är enbart till för att göra statusar. (Exempel: Fest på 2nd Ave Strawberry, Kom ni som vill!.)

15. Om du tar någons telefon/kommunikation så måste du fysiskt ta mobilen från spelaren in-game då du nu kan ta mobiler från folk. Att enbart säga "jag tar din telefon/kommunikation" men inte ta själva mobilen betraktas inte som att telefonen är tagen och tillåts då att användas.

 

RDM,VDM och FailRP
1. Du får inte RDMa (Random deathmatch). Du får inte döda någon innan du har haft ett RP scenario med den drabbade sidan/gruppen.
2. Du får inte VDMa (Vehicle deathmatch). Detta hanteras på samma sätt som RDM, men det är med ett fordon. Det enda undantaget från denna regel är i situationer med allvarlig fara för ditt liv, där den enda vägen är att köra över civila. Denna situation gäller endast om du redan är inne i ett fordon med motorn igång. Obs! Detta gäller ej Polis/Ems/Fire då dem alltid ska skydda civila.
3. Du får inte "Combat store" det betyder att du inte kan deponera / överföra pengar / föremål till någon medan du blir rånad/visiterad.
4. Du får inte "Combat logga"  (koppla ifrån/disconnecta när det finns ett aktivt RP-scenario) t.ex
      
- när du följs
       - medan du arbetas med utav en Polis/Fire/EMS

       - medan du hålls i gisslan
       -
medan du återupplivas av antingen EMS eller Brandman
5. Överdriven "Cop baiting" (Försök till att få polisen efter sig genom att t.ex sladda framför polisstaionen) kan straffas efter administrativ bedömning.
6. Du får inte "Combat store" det betyder att du inte kan deponera / överföra pengar / föremål till någon medan du blir rånad.
7. Kasta inte / dumpa olagliga föremål när de konfronteras, ifrågasätts eller kvarhålls av Polis/Fire/EMS.
8. Metagaming & Powergaming bektraktas som FailRP. (Läs om detta nedan)
9. Att hoppa in i Polisbil/helikopter för att få ut vapen betraktas som FailRP.

 

MetaGaming/Powergaming/Charfailing - Vad är det?
Metagaming - Du ger/tar information som kommer från en tredje part.
Exempel;1 Du ser på en stream att polisen kommer så du springer iväg.
(Här vet du egentligen inte att polisen kommer så du skall stanna)
Exempel;2 Din vän skriver på steam och frågar om ni ska råna en bank.
(Här måste din vän skriva ett SMS till din in-game telefon eller möta dig in-game för att fråga)
Exempel;3 Du skriver i /OOC och frågar om någon behöver taxi.
(Här måste du skriva en annons eller en tweet /twt och fråga om någon behöver taxi.)

Powergaming - Utför orealistika saker/Använder dig av saker som inte finns i spelet.
Exempel;1 Du krockar med en bil i 100km/h, vänder och kör vidare
Rätt; Du krockar med en bil i 100km/h, tillkallar ambulans för dina skador.
Exempel;2 Du springer ifrån polisen och hoppar från ett tak på 5m, landar och springer vidare.
Rätt; Du springer ifrån polisen och hoppar från ett tak på 5m, landar och bryter benen.
Exempel;3 Polisen stannar dig och vill se ditt ID, Du ger ett ID som du påstår ha fejkat.
Rätt; Polisen stannat dig och vill se ditt ID, Du visar ditt ID som är iinbyggt i spelet.

Charfailing - Följer inte karaktärens historia/bakgrund.
Du som spelare får inte enbart sträva efter att förbättra din karaktärs värden, bli rikast
och besegra så många fiender som möjligt i stället för att utveckla karaktärens personlighet och bidra till själva historieberättandet.


Nytt liv regel (NLR)
Ringa ambulans

Innan du ringer en ambulans skall du se över dina skador i förhållande till möjligheten att; tänka klart, prata, ringa, förstå.
Anses du ha allvarliga skador klass 1 (De allvarligaste) så är du inte i skick för att kontakta en sjukvårdare på egen hand, detta måste
då göras av ett vittne, förbipasserande alternativt ingen alls (du kommer dö på platsen).
Anses du ha lindrigare skador har du möjlighet att kontakta sjukvårdare själv, men bör alltid se över din förmåga.
Finns det inga sjukvårdare online kan polisen vid lindrigare skador bistå med sjukvård. Detta måste dock alltid godkännas av en admin/mod.
När man ringer ambulansen bör man alltid vara specifik i samtalet (meddelandet) med vad som skett och vilka skador du har. 

En sjukvårdare erhåller rätten att dödförklara/neka hjälp om denne anser att du fått soppas med skador att du bör ha avlidit.
Staff erhåller rätten att neka en sjukvårdare att hjälpa en person om staffen anser att du bör vara död/ej i skick för att tillkalla hjälp.

Om du räddats:
Om du har blivit räddad av Sjukvårdare, måste du åka med till sjukhuset om denne säger det.
Efter att du släppts måste du agera utifrån
att du har de skador som framkommit och roleplaya utifrån det.
Har du slagit i huvudet hårt kan du komma att glömma en del information.
Om du Respawnat:
Du måste hålla dig borta från din dödsplats i 15 minuter, och du har ingen information om det/dem som ledde till din död.
Du får inte heller ta ut en hämnd på peronen/peronerna eller det som ledde till din död.

 

Safezones (Greenzones)

- Innanför Polisstationen (Kan ske fritagning, ingenting är safezone om det sker på rätt RP sätt)

- Innanför Sjukhuset (Är ingen safezone om det sker på rätt RP sätt)

- Spawn pointen är den ända safezone vi har.

 

Polisstation/Polistillbehör
1. Allt inom polisstation är förbjudet område förutom lobbyn.
2. Den bakre polisens ingång betraktas som en låst grind som ingen kan komma in/ut genom förutom polispersonal.
3. Innanför alla dörrar samt receptionen inuti lobbyn i är gränserna enbart till för polis, vid överträdelse kommer du att bli föremål för böter och arresteringar om du inte blivit inkallad av en polis.
4
. Polisstationen är kameraövervakad ut-invändingt.
5. Polisens NPC´s (bottar) betraktas som patrullerande poliser och bör därför visas samma hänsyn som spelande poliser.
6. Dörrarna in till häktet/vapenförrådet samt trapphuset upp till taket är låsta dörrar och kan enbart öppnas med en polis Passerkort + Kod.
7. Intrång till häkte/helikopter får enbart ske när det är minst 4 poliser online. Vid intrång måste detta ske via rätt RP samt att polisen måste meddelas
om intrånget i god tid före.
8. Polisens bilar betraktas som låsta och får därför inte tas. Undantag för detta är dock om man via RP ber polisen låsa upp/tar polisens nycklar.
9. Polisens teamspeak kanal klassas som polisens radio och får därför enbart användas av poliser i tjänst. Spelare som kommer in i kanalen utan lov kan komma att straffas efter administrativ bedömning
10. Man får inte under några som helst omständigheter ta en förhandlare som gisslan vid ett pågående ärende.
11. Rikspolischefen kan begära ut "loggar" på uttagna fordon/vapen och utrustning. Detta innebär att RiksPolisChefen äger rätten att vidta åtgärder inom RP efter att ha
fått OOC information/övervaktat OOC om att misstänkt "insider" brott begåtts. (Gäller enbart information kring utrustning/bilar/vapen.)
12. Om du tar en polis kommunikation har du rätt att komma in i polisens Teamspeak kanal för att lyssna på det som sägs (Detta för att du inom RP hör vad som sägs via polisens kommunikation). Du ska dock ha mutad mikrofon och enbart LYSSNA på vad poliserna säger.

 

Fusk, utnyttja, och hacka
Du får inte använda några script, hack eller någon annan form av mod som ger dig fördel, detta leder till en omedelbart permanent bann.
Du får inte använda något utnyttjande för att få en fördel. Att bryta mot denna regel kommer också att resultera i ett omedelbart permanent bann.
Utnyttjande kan definieras som, men inte begränsat till:
     -
Duplicera objekt;
     -
Duplicering av pengar;
     -
Koppla ur under ett pågående RP-scenario (Combat-log)
     -
Missbrukar någon bugg som kan vara närvarande i spelet för att få en fördel;
Skärmändrande effekter eller något liknande som ger en spelare en fördel är strängt förbjudet.

Det här är bara exempel, det betyder därför att det finns andra sätt man kan göra för att fuska/utnyttja, ha lite förnuft och ta inga chanser om det du tänker göra kan bryta mot dessa regler.

Om du har blivit bannad på ett konto får du inte använda ett annat konto för att undvika den ursprungliga avstängningen. Om du upptäcks undvika bann alt hjälper något att undvika bann kommer du att bli straffad. 

 

Gruppanpassade Regler (Whitelist jobb)
Klicka på respektive namn för att komma till de anpassade reglerna.

-Polis
-Sjukvårdare
-Brandkår
-Bilhandlare
-Gäng
-Maffia

-Kartell
 

Andra regler
-Gängkrig


Mekaniker:
1. Du måste oavsett om det är din eller andras bilar RPa alla situationer där du lagar bilar.
2. För att laga små lagor på bilar (t.ex spruckna slangar) måste detta RPas på korrekt sätt. (Du kan omöjligt ha alla delar i fickan).
3. För att få laga medelstora skador på bilar måste du ha en vägassistansbil.
4. Större skador (t.ex vid allvarligare krockskador) måste bilen bärgas in till verkstaden och där lagas.
5. Du får inte abusa dina möjligheter att dyrka upp lås på bilar, detta får enbart användas på ett korrekt RP sätt.
6. Admin erhåller sig rätten att när som helst porta dig från att va mekaniker om du bryter dom dessa regler.

 

Advokat:
1. Vid ärenden med clienter måste din karaktär bära kostym.
2. Advokater har 5 minuter på sig att ta sig till station på begäran.
3. Du som agerar advokat har rätten till 5 minuters prat tid med din client i ett enskilt rum utan polis eller övrig personal.
4. "Statliga" advokater, dvs advokater som poliser tillkallar får ta ut ett lönebelopp på max 40.000Kr och minst 5000Kr. (Detta betalas av clienten).
5. Advokater som besöker polisstation i ett ärende för en client får inte bära vapen utan licens. Vapen eller misstänkta föremål kommer att beslagtas av polis men skall återlämnas
    när du har för avsikt att lämna stationen, dvs slutfört ditt ärende.
Olagliga föremål/vapen kommer att ifrågasättas samt riskera konfiskering.
6. En advokat som tagit ut för hög lön gentemot vad hen kan påverka på straffet risker att bli återbetalningsskyldig på en viss del av beloppet. Detta sker via en polismans bedömning.
7. En advokat ska alltid ha i avsikt att göra straffet så minimalt som möjligt för sin client. Skulle du visas inte försöka påverka straffet tillräckligt mycket kommer du att nekas
    rätten till att vara fortsatt advokat. (Detta sker via en administrativ bedömning).

 


 

MER REGLER KOMMER/ÄNDRAS INOM KORT!
Ändringar i regler markeras med RÖD text.

 
 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

Copyright © Arnamide Roleplay 2017-2018. All rights reserved by sMEK.
×

Important Information

Vid användning av denna sida samtycker du till våra Terms of Use.